Velkommen til nettsida til Kvitveis forlag


Kvitveis forlag har drive små-forleggeri i Fredrikstad sidan 1989. Vi har gitt ut rundt 30 bøker, mange av dei med lokalt tilsnitt frå Østfold. Spesielt handlar mange av utgivingane våre om språk og dialekt. I dei seinare åra har utgivingsfrekvensen vore låg, men vi bidrar til utgivinga av Østfold Mållags årbok «Aust i Vika». Full oversikt over tilgjengelege bøker finn du i menyen Bøkene våre. Her er eit par utgivingar som framleis bør interessere:

Ferdaminne Fredrikstad (2012) er ei samling av Magne Aasbrenns artiklar frå perioden 1997-2012. Tema er språk, undervisning, populærkultur og teknologi. Mange av tekstane handlar om livet som nynorskskrivande østfolding. Innhaldet går frå innlegg i rettskrivingsdebatten til ein humoristisk rapport frå leitinga etter Henrik Wergelands utstoppa hund Bella.
Stoffet er tidlegare publisert i Dag og Tid, Klassekampen, Fredrikstad Blad og andre publikasjonar.
Boka kostar kr. 98,- pluss portotillegg. Ho kan tingast via e-post til kvitveis@kvitveis.no .

Den nyaste årboka til Østfold Mållag er Aust i Vika 2019. Boka har ei omfattande og systematisk samanlikning av målføra i Østfold og Vestfold jamført med nynorsk skriftspråk. To av artiklane tar for seg dialekt i Indre Østfold. Lesaren får også nokre historiske sveip frå vikingtid og nær fortid.
Boka inneheld i tillegg dikt og prosa og byd på eit langt historisk sprang til den nye nasjonen Kasakhstan. Det er mange likskapar mellom nasjonsbygginga der i dag og den nasjonsbygginga Noreg gjorde på 1800-talet.
Boka er på 87 sider og kostar kr. 110,- pluss portotillegg. Du kan tinge ho via e-post til kvitveis@kvitveis.no .