Bestilling

Bestillinga av bøker frå Kvitveis forlag gjer vi på enklaste måte. Send ein e-post til kvitveis@kvitveis.no
– med titlar og antal av bøkene du vil tinge
– namnet og postadressa di

Vi stolar på at du betaler og sender deg bok/bøker med faktura og bankgironummeret vårt. Betalingsfristen er tre veker. For pakking og porto reknar vi ein flat sum på kr 75,- uansett kor mange bøker du tingar.

Er det eit problem med eit eller anna, kan du også ringe eller sms’e til tel. 97970065.