Velkommen til nettsida til Kvitveis forlag


Kvitveis forlag har drive små-forleggeri i Fredrikstad sidan 1989. Vi har gitt ut rundt 30 bøker, mange av dei med lokalt tilsnitt frå Østfold. Spesielt handlar mange av utgivingane våre om språk og dialekt. I 2021 er det ny kveik i forleggar-stova og vi har nokre spennande titlar på gang. Full oversikt over tilgjengelege bøker finn du i menyen Bøkene våre. Her er litt nytt og ny-utgitt:

Slengærær og jangel (2021) er ei flunka ny samling av Magne Aasbrenns humoristiske petit-artiklar i Fredriksstad Blad frå perioden 2014—2020. Tema er blant mykje anna dialektene i Nedre Glomma og Østfold, lokal slang, forholdet til nynorsk, språkteknologi, svenskesug og Viken-sjokk.
Frå 2016 illustrerte Robin A. Olsen spaltene, og alle teikningane er med her i fargar.
270 s. Boka kostar kr. 198,- pluss pakking og porto. Ho kan tingast via e-post til kvitveis@kvitveis.no .

Kvinner på kartet av Hild Haaheim og Elisabeth Lønnå er ei guidebok til steder i Fredrikstad som har tilknytning til kvinners historie. Så mange har spurt etter denne boka fra 2004 at nå i 2021 har Kvitveis forlag trykt opp nytt opplag i faksimile. Her kan en lese mens en vandrer på ekte eller bare i tankene gjennom Fredrikstads gater — om Katti Anker Møller, Berit Ås og alle stedene der kvinner arbeidet. Pris: 100,-
Boka kan bestilles via e-post til kvitveis@kvitveis.no .

«Liten, men viktig» , Anne-Lise Johnsen, Fredriksstad Blad

Den nyaste årboka til Østfold Mållag er Aust i Vika 2020. I boka kan ein lese om utgravingane av eit vikingskip ved Jellestadhaugen og anna historisk stoff. På førsten av 1900-talet var det landsmålsmiljø fleire stader i Østfold. I denne boka ser vi nærmare på Bondeungdomslaget i Fredrikstad.
Her finst au stoff om og på lokale målføre både i Indre Østfold, Sarpsborg og på Gressvik – samtidig som lesaren òg får eit internasjonalt utsyn med ein gjennomgang av stoda for hovudmål- og sidemålundervisning i Finland.
Som alltid er det dessutan gildt å kunne presentere essay og lyrikk i boka. Du kan tinge ho via e-post til kvitveis@kvitveis.no . Pris kr. 110,-