Om oss

Vi som driv Kvitveis forlag, er Marit og Magne Aasbrenn, vi er lærarar og driv med ymse skriveprosjekt. Marit er leiar for Fredrikstad Mållag, og Magne har vore leiar for Noregs Mållag sidan 2016. Her kan du følgje Kvitveis forlag på Facebook.

«Kjøkkenbenkforlaget» vårt hadde 30 års-jubileum 15. juni 2019 – da var det 30 år sidan vi lanserte den første boka, «Rømlinger i Gamle Fredrikstad». Boka er framleis i sal, nå også i nynorsk versjon. (Foto: Jon Petter Evensen, Fredriksstad Blad)


Gjennom åra har vi samarbeidd med mange gode folk. Dei tre ved bordenden på dette biletet frå 1989 er illustratør John Andersen, Ola Øgar Svendsen som var konsulent på dei historiske bøkene og trykkar Evy Mozer. (Foto Geir Carlsson, Fredriksstad Blad)

Gateadresse:
Kvitveis forlag
Bjørndalsvn. 47
1605 Fredrikstad

Telefon:

97970065

E-post:

kvitveis@kvitveis.no