Bøkene våre

Sidan 1989 har Kvitveis forlag stått bak rundt 30 bokutgivingar. Nokre av desse er utselde, men framleis er mange bøker frå «backlista» tilgjengelege. Prisane er som oppgitt her, men enten du tingar éi eller fleire bøker, legg vi til eit sendingsgebyr for porto og pakking på kr. 75,-

Sjølve bestillinga gjer du ved å sende ein e-post til kvitveis@kvitveis.no der du skriv inn dei bøkene du vil ha og namn og heimeadresse. Vi sender bøkene til deg og ber deg betale med Vipps eller med faktura. Betalingsfrist er tre veker.

Bøker om språk

Magne Aasbrenn og Robin A. Olsen:
Slengærær og jangel
Slengærær og jangel (2021) er ei flunka ny samling av Magne Aasbrenns humoristiske petit-artiklar i Fredriksstad Blad frå perioden 2014—2020. Tema er blant mykje anna dialektene i Nedre Glomma og Østfold, lokal slang, forholdet til nynorsk, språkteknologi, svenskesug og Viken-sjokk.
Frå 2016 illustrerte Robin A. Olsen spaltene, og alle teikningane er med her i fargar.

Paperback 270 s. Pris: 198,-

Øyvind Bremer Karlsen: Gødtære enn prim
«Det er gødtære enn prim, også så gødt som prim er!» sa guten, han hadde vore saman med ei jente for første gongen.
Å sitere på denne måten blir kalla ei herme. Denne boka har mange slike – og i tillegg finn lesaren ordspråk og talemåtar i ei stor samling av munnlege uttrykk som er vanlege i Østfold.

Paperback Pris: 98,-

Magne Aasbrenn: 250 slengerær 

«Slengerær» var ei dialekt- og språkspalte som gjekk i Fredriksstad Blad frå 2004 til 2016. I denne boka har forfattar Magne Aasbrenn samla 250 slike spalter.
“Aasbrenn er en meget dyktig skribent og formidler. Petitartiklene er skrevet med pedagogisk teft og et solid glimt i øyet. Det finnes knapt et språkfenomen Aasbrenn ikke klarer å forklare på den enkleste og mest lettfattelige måte.”
Anders Holstad Lilleng i Demokraten

Paperback Pris: 98,-

Magne Aasbrenn: Ferdaminne Fredrikstad

Ferdaminne Fredrikstad er ei samling av Magne Aasbrenns artiklar frå perioden 1997-2012. Tema er språk, undervisning, populærkultur og teknologi. Mange av tekstane handlar om livet som nynorskskrivande østfolding. Innhaldet går frå innlegg i rettskrivingsdebatten til ein humoristisk rapport frå leitinga etter Henrik Wergelands utstoppa hund Bella. Tidlegare publisert i Dag og Tid, Klassekampen, Fredrikstad Blad og andre publikasjonar.

Paperback Pris: 98,-

Aust i Vika 2019

Årboka til Østfold Mållag frå i 2019 har blant mykje anna ei omfattande og systematisk samanlikning av målføra i Østfold og Vestfold jamført med nynorsk skriftspråk. I andre artiklar får lesaren mange døme på gode og tradisjonelle uttrykk frå Indre Østfold.
Elles i denne boka handlar det om kor vanskeleg det er å unngå å knote, og om kor mykje eller lite dialekt som faktisk er i bruk i dag.
Alle årbøkene frå Østfold Mållag kan tingast via Kvitveis forlag.

Paperback Pris 100,-

Kristian Strømshaug: Samanhengen mellom målføra i Østfold og det nynorske skriftspråket

Dette heftet er ein klassikar frå 1991 som framleis er på lager. Her skriv Kristian Strømshaug lydrett på sitt eige Råde-mål og argumenterer for at nynorsk er eit godt skriftspråk også for østfoldingar. «Noo har jæ fått-me mæ i niste himænte, å viære er-e å ta-imott å lære der en får møte no ekta.»

Hft. Pris 49,-

Ragnar Elwin Myhrvold og Sjur Wergeland-Krog: Ord og uttrykk frå Rødenes

Da han døydde i 1972, etterlet Ragnar Elwin Myhrvold seg ei handskriven bok med dialekt-ord og uttrykk han hadde høyrt på folkemunne i Rødenes. Sjur Wergeland-Krog arbeidde vidare med denne ordsamlinga, og resultatet er ei sjeldan samling av språkleg arvegods.

Hft. Pris 49,-

Kristian Skarsvåg:
Hjelpebok i nynorsk for romerikingar

I dette heftet fortel forfattaren om trekk i romeriksmålet som kan vera til nytte når ein skal skrive nynorsk. Nynorsk er ikkje eit framandspråk, men eit skriftmål som også følgjer målføra på Austlandet.

Hft. Pris 89,-

Årbøker frå Østfold Mållag

Årbøkene til Østfold Mållag 2005-2022 inneheld eit stort mangfald av artiklar om språk, historie og kultur i Østfold. Fleire av dei er framleis på lager og kan tingast via Kvitveis forlag. Om du er på jakt etter spesielle tema, send gjerne spørsmål til kvitveis@kvitveis.no .

Bøker om historie

Marit Øgar Aasbrenn: Mormor og jeg
I denne boka deler forfatteren minner om sin mormor Olea Magnussen (1891—1970). Olea bodde på svenskegrensen hele sitt liv, først i Rømskog og så på Kornsjø. Hun var arbeidsom, uredd og usedvanlig glad i skog og mark. Boka er et tidsbilde fra forrige århundre og samtidig en allmenn fortelling om hvor mye besteforeldre kan bety for barnebarn.

Innb. Pris 159,-


Kjell Hansen: Trara — min barndoms skole
Siden innvielsen i 1911 har generasjoner av Fredrikstad-barn gått gjennom porten på Trara skole. Kjell Hansen kjente skolen etter 46 år som elev, lærer og rektor.
Denne boka er ikke noen tørr skolehistorikk, men et personlig farget streiftog gjennom skolehverdagen, skrevet med varme og sans for morsomme detaljer. Beretningen er rikt illustrert med gamle fotografier.

Innb. Pris 100,-

Bjørndalen Vel: Bjørndalen — bygda i byen
Dette er den store boka om Bjørndalen i Fredrikstad. Dalen har vært bebodd siden 1700-tallet. De fleste av Bjørndalens hus er bygd før og etter andre verdenskrig, mellom 1930 og 1960. Denne boka handler om folk, hverdagsliv, steder og hendelser de siste 100 år.
Den inneholder bl.a. en illustrert katalog over alle hus i Bjørndalen per 2006.
Boka er gitt ut med økonomisk støtte fra Trara lokalsamfunn.

200 s. Stort format. Innb. Pris 398,-

Hild Haaheim og Elisabeth Lønnå: Kvinner på kartet

Kvinner på kartet av Hild Haaheim og Elisabeth Lønnå er ei guidebok til steder i Fredrikstad som har tilknytning til kvinners historie. Så mange har spurt etter denne boka fra 2004 at nå i 2021 har Kvitveis forlag trykt opp nytt opplag i faksimile. Her kan en lese mens en vandrer på ekte eller bare i tankene gjennom Fredrikstads gater — om Katti Anker Møller, Berit Ås og alle stedene der kvinner arbeidet. Pris: 100,-
Boka kan bestilles via e-post til kvitveis@kvitveis.no .

«Liten, men viktig» , Anne-Lise Johnsen, Fredriksstad Blad

Hft. Pris 100,-

Elisabeth Lønnå: Pågangsmot og omsorg

I denne boka forteller historiker, dr. philos Elisabeth Lønnå om Fredrikstad Sanitetsforenings historie gjennom krig og kriser til dagens velferdssamfunn, som sanitetskvinnene har vært med å bygge opp.

Innb. Pris 325,-

Georg Apenes, Per Borge, Gerd Brantenberg, Jørn Enger, Freddy Olsen Fjellheim, Bjørge Jul Hansen, Thore Hansen, Anne Lise Johnsen, Tone Lie, Pål Nielsen, Marit Norsted, Knut Ottesen, Svenn Poppe, Torill Stokkan Spæren, Sverre Torp:
Byen som sluttet å plystre

I Byen som sluttet å plystre forteller 15 forfattere om oppvekstminner fra Fredrikstad på 1950- og 60-tallet. Hvor ble det av all plystringen i byen — forsvant den sammen med sirenelyden fra FMV?

Innb. Pris 200,-


Skjønnlitteratur

Øyvind Bremer Karlsen: Møkete kjeledressar med gutar i
Dette er ei ny samling av Øyvind Bremer Karlsens noveller frå oppvekstmiljøet hans i Askim på 50- og 60-talet. Novellene tar lesaren med til ein småby der gummivarefabrikken pregar livet på godt og vondt, og gutane prøver å finne fotfeste i spennet mellom amerikanske draumar og kvardagen i Indre Østfold.

Paperback Pris 149,-

Kari Mørk: Jentungen
I «Jentungen» har Kari Mørk (f. 1955) skildra oppveksten sin i Spydeberg detaljrikt og poetisk. Med eit dialektprega språk tar ho tar oss tilbake til ei tid som er relativt nær, men likevel veldig fjern – i dette sjeldne nærbildet av livet på landet i Indre Østfold slik det var i 1960-åra.

Paperback Pris 98,-

Kari Mørk: Langs veiæne
I Langs veiæne er Kari Mørk på nytt tilbake i barndommens Spydeberg. Som i Jentungen fra 2013 skriver ho på dialekt og gir liv til detaljane i hverdagslivet. Det handlær om å sykle med syltestrikk på ermet for å huske hva som er ”høyre”, om skråtobakken til han bestefar og om hvite og røde nøkkeroser. Boka er ei vandring gjennom minner fra ei tid vi nesten har glømt.
”Jeg fristes til å referere flere scener fra denne boka, som jeg virkelig falt for. Til tross for sin lavmælte stil og lave dramatikk var dette en bok jeg hadde vanskelig for å legge fra meg. […}En uforbeholden anbefaling!”  Sissel M. Børke i Smaalenene
Paperback Pris: 98,-Magne Aasbrenn: Apalvika
Roman frå bygdemiljø i Apalvika i Onsøy utanfor Fredrikstad. Hallvard drøymer om å halde garden i gang med økologisk drift, medan systera Ellen forsøker å få orden på kjærleikslivet sitt.
Denne sommaren kjem fleire på dette gardskollektivet til eit punkt der ideal møter realitetar.

Innb. Pris 98,-Hild Haaheim: Opprydding på kryss og vers
Dette er gode bruksdikt for mange anledninger. Her er dikt med rim og rytme for små og store barn, for ungdom og for voksne – kort sagt for alle. Diktene er humoristiske og underfundige. Illustrert av Geir Aadnesen.

Hft. Pris 79,-Møllebyen Skrivekunstforum:
[preg] tekst: prosa, lyrikk
Dette er ei samling av tekstar som blei produsert av 24 elevar ved eit kurs i kreativ skriving i Moss i 2007. Lærarar på kurset var Atle Næss og Hanne Bramness. Boka inneheld noveller, utdrag av lengre historier og lyrikk.

Hft. Pris 198,-Sakprosa

Ragnhild Sekne, Dag Urdal, Laila Granli Aamodt, Audun Aas, Marit Øgar Aasbrenn (red.):
Tekster som gror
Denne boka frå 2005 har tekster fra deltakarane på Noregs første faglitterære forfattarstudium. Arrangørar var Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Oslo og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Det er ein antologi som kan brukast som utgangspunkt for studium i kunsten å dyrke fram ei eiga stemme i den mangfaldige hagen som sakprosaen er. Forord av Gro Dahle.

Hft. Pris 149,-Bøker for barn

Magne og Marit Aasbrenn: Rømlingar i Gamle Fredrikstad
Ein augustdag i 1832 er to rømlingar lause i Gamle Fredrikstad… Åtteåringen Johan Carsten Emil er på jakt etter den eine av rømlingane. Vi følgjer han omkring i det lille garnisonsbysamfunnet. Han er på skolen, på tivoli og i høkerbutikken. Han får til og med treffe ein farleg straffange. Boka bygger på verkelege hendingar. I eit eige kapittel blir Fredrikstads historie fortald for barn. Illustrert av John Andersen og Ola Øgar Svendsen.

Innb. pris kr. 98,-
Boka finst også i bokmålsutgåve.

Magne og Marit Aasbrenn: Karl den tolvte og Karla den trettende
Fredrikshald – våre dagers Halden – i november 1718: Karl den tolvtes hær angriper Fredriksten festning. Hovedpersonen Karla (som har tolv søsken) må flykte til Sauøya for å unngå de svenske troppene. Alle tror at byen kommer til å bli brent ned, men så skjer det noe utenkelig på Fredriksten.
Illustrert av John Andersen og Ola Øgar Svendsen.(Bokmål)

Innb. pris kr. 49,-

Magne og Marit Aasbrenn: Blodsbrødre i Borg
Historisk barnebok fra Sarpsborg. Olaves, ti år, bor i arbeiderboligen St. Olavs Vold i Sarpsborg i 1867. Sammen med kameraten Jens oppdager han byens skjulte fortid. De stikker av fra skole og arbeid for å oppleve utgravingen av Tuneskipet.
Illustrert av John Andersen og Ola Øgar Svendsen. (Bokmål)

Innb. pris kr. 49,-

Magne og Marit Aasbrenn: Gapestokken i Moss
Historisk barnebok fra Moss. Krambodsvennen Ola Mand skal settes i gapestokk foran kirken. 8 år gamle Henriette synes det er urettferdig, og gjør alt hun kan for å hindre straffen. Boka bygger på virkelige begivenheter fra 1840.
Illustrert av John Andersen og Ola Øgar Svendsen. (Bokmål)
Innb. pris kr. 49,-

Magne og Marit Aasbrenn: Håkon Håkonsson på Lillehammer
Historisk barnebok fra Lillehammer. Handlingen foregår under birkebeinernes flukt med kongsarvingen Håkon Håkonsson. I jula 1205 søkte dette følget tilflukt på en gård ved «Litli Hamarr». Boka skildrer hvordan Audun, 8 år, opplever besøket av birkebeinerne og kongssønnen.
Illustrert av John Andersen og Ola Øgar Svendsen.(Bokmål)
Innb. pris kr. 49,-

Anne Civardi og James Graham-Campbell: Vikingene kommer
Dette er den norske oversettelsen av boka Viking Raiders fra det engelske kvalitets-forlaget Usborne. Med tekst og illustrasjoner viser den hvordan vikingene levde for 1000 år siden. Her kan barn lese om sjøreiser, gjestebud og slag. Boka forteller om hva folk spiste, hvordan de lagde klærne sine og om hvordan vikingskipene ble bygd. Oversatt av Anne Ragnhild Næss og Marit Øgar Aasbrenn.
Vi selger også heftet utgave av den engelske versjonen.
Innb. pris kr. 198,-
Hft. pris kr. 98,-

Bygg ei viking-busetting!
Dette er eit byggesett frå Usborne der saks og lim er alt ein treng for å bygge ein flott modell av ei viking-busetting på 800-talet. Modellen er historisk korrekt og inneheld 16 hus og to handelsskip, menneskefigurar og mange andre spennande detaljar.
Pris: 149,-


Fotball og FFK

Jon Syversen: Reisen til Tippeligaen
Dette er det første bindet i den legendariske FFK-supporteren Jon Syversens «FFK-trilogi».
Denne handler om FFKs nitten år i dødsskyggenes dal på Gamle Stadion fram til en klissvåt novemberdag i 2003 da klubben endelig rykka opp til øverste nivå igjen.
«…skriver med en innlevelse og en detaljrikdom som garantert vil begeistre et bredt publikum.»
Knut Torbjørn Eggen i forordet.
Illustrert av John Andersen.
Hft. pris kr. 98,-

Jon Syversen: Opp fra nedrykksumpa
Etter en uendelig lang tilværelse i skyggenes dal var Fredrikstad Fotballklubb klar for Tippeliga-spill i 2004. Men tilværelsen i toppdivisjonen ble beinhard for Aristokraten i norsk fotball. Laget var på bånn av tabellen til det virket som alt – ALT! – håp var ute.
Hft. pris kr. 98,-

Jon Syversen: Gjennom kamp til seier
2005 går over i historien som det året Egil «Drillo» Olsen var hovedtrener for FFK. Etter femte serierunde var laget nr. 3 på tabellen – og en hel by drømte om medalje, UEFA-cup og spill i Europa. Så skulle det vise seg at dette året ikke bare hadde gode dager å by på. I sesongavslutningen mot Start berget laget plassen i Tippeligaen, men Dagfinn Enerly ble alvorlig skadet.
Hft. pris kr. 98,-